Osigurajte svoj kredit

Osiguranje korisnika kredita je osiguranje kojom obaveze po kreditu u slučaju neželjenih događaja preuzima Triglav osiguranje umjesto osiguranika ili njegove porodice.

Osigurani rizici su:

  • smrt usljed nezgode ili bolesti,
  • invalidnost preko 50% usljed nezgode,

  • bolovanje,

  • nezaposlenost

U slučaju nastupa rizika bolovanja i nezaposlenosti, Triglav osiguranje umjesto osiguranika plaća broj rata koji je ugovoren polisom osiguranja dok je kod ostalih rizika obaveza Triglav osiguanje plaćanje cjelokupnog ostatka duga po kreditu.


 Partnerske banke:

  1.    NLB banka a.d. Banja Luka

  2.    Naša banka a.d. Bijeljina