Osobe
Osiguranje od nezgode
Ne igrajte se sa stvarima koje ne možete predvidjeti i odaberite odgovarajući oblik osiguranja od posljedica nezgode.
Osobe
Finansijska zaštita
Osiguranje korisnika kartica i paketa računa, lične odgovornosti i korisnika kredita.

Osiguranje od posljedica nezgode

Ne igrajte se sa stvarima koje ne možete predvidjeti i odaberite odgovarajući oblik osiguranja od posljedica nezgode.

Od rođenja pa do pozne dobi izloženi smo riziku nastajanja nesrećnih slučajeva. Bez obzira koliko bili pažljivi nesreće se dešavaju na radnom mjestu, na ulici, u školi, u obdaništu, na fakultetu, kod kuće, na utakmici, treningu i slično.

 

Pri ugovaranju osiguranja od posljedica nezgode važno je da izaberete onaj oblik osiguranja koji je za Vas odgovarajući. U Triglav osiguranju ad Vam nudimo različite oblike osiguranja od posljedica nezgode, koje ćemo Vam i predstaviti.

 

Pri sklapanju osiguranja od posljedica nezgode izračunava se visina premije osiguranja, koja direktno zavisi od:

  • •Visine sume osiguranja za pojedine osigurane opasnosti;

  • •Vremenskog trajanja osiguranja;

  • •Posla kojim se osiguranik bavi, te uslova u kojima se on odvija;

  • •Od ostalih opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.