Prilagodljivo, odmah u pedesetim

Postoje stvari i događaji koje ne možemo predvidjeti, ali s pravim osiguranjem možemo ublažiti njihove posljedice

Pobrinite se da vas moguće posljedice nezgode ne opterećuju previše finansijski.

Pri ugovaranju osiguranja od posljedica nezgode izračunava se visina premije osiguranja, koja je direktno ovisna do:

    • Visine sume osiguranja za pojedine osigurane opasnosti;
    • Vremenskog trajanja osiguranja;
    • Posla kojim se osiguranik bavi, te uslova u kojima se on odvija;
    • Od ostalih opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.