Prilagodljivo osiguranje od nezgode za mlađe i starije seniore

Postoje stvari i događaji koje ne možemo predvidjeti, ali s pravim osiguranjem možemo ublažiti njihove posljedice


Pobrinite se da vas moguće posljedice nezgode ne opterećuju previše finansijski.

Pri ugovaranju osiguranja od posljedica nezgode izračunava se visina premije osiguranja, koja je direktno ovisna do:


    • Visine sume osiguranja za pojedine osigurane opasnosti;
    • Vremenskog trajanja osiguranja;
    • Posla kojim se osiguranik bavi, te uslova u kojima se on odvija;
    • Rizika koji su ugovoreni polisom osiguraja;
    • Od ostalih opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.


Ugovaranjem polise osiguranja od nezgode stičete pravo nadoknade zbog nesretnog slučaja, refundacije troškova liječenja, nadoknade zbog dana provedenih u bolnici a dodatno se može ugovoriti i osiguranje od lične odgovornosti kojom je osigurana finansijska zaštita zbog načijenjenih šteta prema trećim licima.