Vodite računa i o vlastitoj sigurnosti

Osiguranje vozača (AO plus) pokriva lične povrede vozača koji je izazvao nesreću

Budući da osiguranje do autoodgovornosti (AO) ne pokriva posljedice bilo kakvih ličnih ozljeda u slučaju nesreće, preporučujemo vam da zaključite i osiguranje vozača (AO plus). u tom slučaju dobit ćete zakonski priznatu naknadu za vlasitu povredu.

To će osigurati vašu finansijku sigurnost, jer će vam biti lakš podmiriti troškove liječenja i rehabilitacije. Ako ste smrtno stradali u saobraćajnoj nesreći, vaši nasljednici će dobiti odštetu.

Osiguranje možete sklopiti samo uz osiguranje do autoodgovornosti (AO)

Pogodnosti

10 % popusta
za naše osiguranike

10 % popusta za osiguranje autoodgovornosti osoba za invaliditetom

Do 10 % popusta
za iskusne vozače kod kasko osiguranja

Popust prema starosti vlasnika automobila.

Bonus kod
autokaska

Pri osiguranju od automobilske odgovornosti (AO), vozača (AO plus) i opšteg kaska.

Takođe pogledaj