Takođe pogledajte

Za sigurniji korak u inostranstvu

Osiguranje za turistička i poslovna putovanja ili za boravak u inostranstvu radi studiranja ili rada.

Putovanje, godišnji odmor ili put u inostranstvo nejčešće su povezani sa lijepim iskustvima i uspomenama. Međutim uvijek možete biti iznenađeni nizom nepredvidivih događaja koje ne možete izbjeći. Izaberite dobro osiguranje uzmite osiguranje za putovanje u inostranstvo. Pobrinuti ćemo se da vam finasijski troškovi kao posljedica neplaniranih događaja ne budu na teret.

Provjerite koji su rizici pokriveni osiguranjem u inostranstvu i u kojoj kombinaciji ih možete zaključiti. Zavisno o tome koliko dugo i sa kim putujete odaberite paket sa najboljom garancijom za sigurno putovanje.

Kupovinu putnog osiguranja možete izvršiti na našem web mjestu klikom na KUPI ONLINE ili u bilo kojoj Filijali Triglav osiguranje, a.d. Banja Luka.

Ukoliko ste se odlučili da putno osiguranje ugovorite online, klikom na KUPI ONLINE se otvara forma obrasca koji popunjavate a na kraju procesa premiju plaćate karticom. Plaćenu polisu dobijate na unešeni e-mail i time je cjelokupan proces osiguranja završen.

Kad god Vam zatreba pomoć u inostranstvu pozovite nas na +386 1 588 29 61. Dostupni smo 24 sata na dan.

Osiguranje vrijedi svugdje u svijetu osim na području BiH i zemlje u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno boravište.

Putno osiguranje u inostranstvu pokriva potrebe hitne medicinske njege ako je osiguranik povrijeđen ili bolestan. Ugovaranjem pokrića zbog COVID-19,  potrebna ljekarska pomoć je pokrivena i zbog korona virusa. Međutim osiguranje ne pokriva troškove:

  • testiranje u inostranstvu na COVID 19, osim ako bi to bio dio liječenja kada se osiguranik razboli i potrebna mu je medicinska pomoć,
  • u karantinu ako je osigurana osoba bila u kontaktu as zaraženom osobom i  nije bolesna.

Paketi putnog osiguranja

Basic Standard Premium
Suma osiguranja 15.000 KM 30.000 KM 60.000 KM
Troškovi nužnog medicinskog tretmana Medicinski tretman Medicinski tretman Medicinski tretman
Lijekovi i zavoji koje propiše ljekar Lijekovi i zavoji koje propiše ljekar Lijekovi i zavoji koje propiše ljekar
Medicinska pomagala neophodna za liječenje Medicinska pomagala neophodna za liječenje Medicinska pomagala neophodna za liječenje
Ambulantno pružanje medicinskih usluga Ambulantno pružanje medicinskih usluga Ambulantno pružanje medicinskih usluga
Operacija i bolničko pružanje medicinskih usluga Operacija i bolničko pružanje medicinskih usluga Operacija i bolničko pružanje medicinskih usluga
Bolničko liječenje Bolničko liječenje Bolničko liječenje
Hitne stomatološke usluge do 300 KM Hitne stomatološke usluge do 300 KM Hitne stomatološke usluge do 300 KM
Troškovi prevoza U slučaju liječenja-prevoz osiguranika u Bosnu i Hercegovinu, učinjeni po nalogu ljekara zbog nemogućnosti pružanja adekvatne ljekarske njege koja će uticati na zdravlje U slučaju liječenja-prevoz osiguranika u Bosnu i Hercegovinu, učinjeni po nalogu ljekara zbog nemogućnosti pružanja adekvatne ljekarske njege koja će uticati na zdravlje U slučaju liječenja-prevoz osiguranika u Bosnu i Hercegovinu, učinjeni po nalogu ljekara zbog nemogućnosti pružanja adekvatne ljekarske njege koja će uticati na zdravlje
U slučaju smrti-neophodni troškovi prevoza u BiH ili sahrane u inostranstvu U slučaju smrti-neophodni troškovi prevoza u BiH ili sahrane u inostranstvu U slučaju smrti-neophodni troškovi prevoza u BiH ili sahrane u inostranstvu

Nemojte zanemariti

Prilikom odabira godišnjeg osiguranja obratite pažnju na odabir pravog osiguranja jer nudimo dvije varijante osiguranja i to za:

  • više individualnih putovanja u inostranstvo sa godišnjim trajanjem osiguranja.
  • jedno putovanje sa ograničenim trajanjem osiguravajućeg pokrića.


Ako želite drugačiju kombinaciju osiguranja od vaše prethodne, obratite se svom agentu osiguranja, posjetite najbližu filijalu Triglav osiguranja ili pozovite broj za informacije 051/ 215-262.

Asistencija

U inostranstvu

24-satna pomoć:

  • na srpskom jeziku,
  • za vas i članove vaše porodice,
  • u slučaju nesreće i bolesti,
  • organizaciju liječenja
  • pokrivajući troškove liječenja direktno sa davaocem zdravstvene zaštite.

Ako ne koristite pomoć, a sami plaćate troškove liječenja i drugih usluga, možete zatražiti naknadu troškova nakon povratka kući u najbližoj filijali Triglav osiguranja. Morate dostaviti polisu osiguranja, svu medicinsku dokumentaciju i originalne račune koje morate zatražiti prilikom plaćanja usluga a iznos troškova koji se može naplatiti je do 1.000 KM. Ukoliko će račun za liječenje biti veći od 1.000 KM, molimo vas da kontaktirate naš korisničku službu na broj telefona naveden na polisi osiguranja za prijavu Putnog i zdravstvenog osiguranja.

POZOVITE ZA POMOĆ

+ 381 11 41 44 106

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled dokumentata preporučujemo PDF program Adobe Acrobat Reader