Prilagodljivo za sve

Osiguranje članova porodice od nezgode


Osiguranje članova porodice od posljedica nezgode namijenjeno je osiguranju njenih članova od rođenja do napunjene 75. godine.

 

Ugovarač ovog oblika osiguranja je član domaćinstva. Pod pojmom domaćinstvo se podrazumijeva svaka porodica/obitelj ili druga grupa ljudi čiji članovi stanuju zajedno i zajednički koriste svoje dohotke. Član domaćinstva, koji trenutno boravi na drugom mjestu stanovanja (npr. djeca i mladi koji se školuju) takođe se mogu osigurati kao članovi domaćinstva. Domaćinstvo čine najmanje dvije osobe.
 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

  • Smrti osiguranika usljed nesretnog slučaja;

  • Trajne invalidnosti - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični;

  • Dnevne naknade - prolazna nesposobnost za rad usljed nesrećnog slučaja;

  • Troškova liječenja - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva ljekarsku pomoć;

  • Dnevne naknade za boravak u bolnici - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva boravak u bolnici.


Osiguranje u slučaju smrti zbog bolesti mogu ugovoriti osiguranici starosti do 65. godina. Ovo osiguranje moguće je ugovoriti samo u slučaju ako su osigurani svi drugi članovi porodice/sobitelji mlađi od 65 godina.
 

Svi članovi jednog domaćinstva se mogu osigurati isključivo na jednake osigurane sume i samo na iste kombinacije osiguranja.