Pogodnosti

Osigurajte pravnu zaštitu kada vam je potrebna

Obezbijedite sebi pomoć advokata o našem trošku kada ste oštećeni ili ste načinili štetu u saobraćajnoj nesreći

Osiguraćete pravnu pomoć kod saobraćajne nesreće kada ste oštećeni u saobraćajnoj nesreći ili ste načinili štetu osiguranim automobilom. Osiguranje pravne zaštite ćete zaključiti uz polisu osiguranja od autoodgovornosti a naša obaveza je nadoknadimo troškove advokata do sume osiguranja koja je navedena na polisi. Naš standardni paket pokriva troškove do 8.800 KM godišnje za korištenje pravne zaštite i za vas i za putnike u osiguranom automobilu.

Pravna zaštita se može ugovoriti za sve vrste vozila kod kojih je obavezno osiguranje autoodgovornosti.

Česta pitanja

Koje su glavna prednost osiguranja pravne zaštite?

Glavna prednost osiguranja pravne zaštite je nadoknada troškova advokata kada ste oštećeni u saobraćajnoj nesreći ili ste vi napravili štetu sa osiguranim automobilom trećoj strani.

Koja je cijena osiguranja za moj putnički automobil?

Premija za putnički automobil za osiguranje pravne zaštite iznosi 24,50 KM godišnje a pored niske premije, ostvarujete pravo na dodatne popuste ukoliko imate zaključeno drugo osiguranje kod nas.

Da li vi imate advokate koje biram ili ja mogu da odaberem pravnog predstavnika samostalno?

Advokat kojeg birate na osnovu osiguranja pravne zaštite je vaš izbor a potrebno je da nije udaljen više od 100km od vašeg prijavljenog mjesta boravka.

Takođe pogledajte