Takođe pogledajte

Potpuno osiguranje vozila

Kompletno osiguranje vozila pokriva štetu nastalu uništenjem, oštećenjem ili krađom vašeg vozila.

Može doći do uništenja ili oštećenja vozila:

  • razni događaji and kojima nemate kontrolu, npr.vrmenski uslovi, prirodne katastrofe, krađe, uništenje do drugih lica i drugi posebni događaji
  • saobraćajna nezgoda za koju ste vi odgovorni

Potpuni kasko

Osiguranje pokriva štetu nastalu usljed uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, koja je rezultat iznenađujućih i neovisnih o volji vozača događaja koji nastaju:

  • u saobraćaju i mirovanju: saobraćajna nezgoda, sudar, prevrtanje, klizanje ili pad vozila, udar ili pad predmeta, snijeg i ledene svijeće ili ledene formacije;
  • zbog radnji trećih lica: nasilnih ili nepristojnih radnji, manifestacija i demonstracija;
  • zbog posebnih događaja: pad aviona, pomoć povređenim licima, sprečavanje veće materijalne štete (reagovanje u vanrednim situacijama).

Na osnovu ugovora možete sklopiti i osiguranje opreme za vozilo i lične prtljage, kao i stvari u vozilu.
Kombinacija djelomičnog kaska

Djelomične kombinacije kaska su korisne u slučaju potraživanja koja su već pokrivena općim kaskom (s izuzetkom kombinacija B i K), jer se u tom slučaju ugovorena franšiza ne uzima u obzir i ne gubite već zarađeni bonus .

Djelomične kombinacije kaciga mogu se zaključiti i bez opšteg kaska, osim za kombinaciju K. Kombinacija B se može zaključiti zajedno sa opštim kaskom ili osiguranjem od autoodgovornosti (AO).

Pogodnosti

10 % popusta
na kasko osiguranje jednog vozača

Prilikom osiguranja kaska možete ostvariti popust do 10% na osiguranje jednog vozača.

10 % popusta
za naše osiguranike

10 % popusta za osiguranje autoodgovornosti osoba za invaliditetom

Do 10 % popusta
za iskusne vozače kod kasko osiguranja

Popust prema starosti vlasnika automobila.

Bonus kod
autokaska

Pri osiguranju od automobilske odgovornosti (AO), vozača (AO plus) i opšteg kaska.

Do 50 % popusta
na starost vozila

U slučaju opšteg kasko osiguranja i djelomičnog kasko osiguranja, kombinacije opasnosti do požara i prirodne katastrofe, krađe.

Česta pitanja

Da li je moguće prenijeti bonus pri prenosu vlasništva nad vozilom?

Prenos bonusa kod kasko osiguranja je moguć i uračunaćemo vam ranije stečeni bonus kod kasko osiguranja kada osiguravate novi automobil iste grupe vozila (npr putnička vozila, teretna itd).

Dopuštate li mi da odložim kasko osiguranje?

Osiguranik može u roku do tri godine prenijeti stečeni bonus na osiguranje drugog vozila.

Kome preporučujete kasko?

Kasko osiguranje preporučujemo svima koji žele osigurati svoje vozilo. Uz ovo osiguranje ćete dobiti i naknadu za štetu na vašem vozilu ako je šteta nastala vašom krivnjom ili je uzrok prirodna katastrofa. Osiguranje kasko osiguranja uključuje niz pokrića rizika, pa se prije zaključivanja polise posavjetujte sa savjetnikom za osiguranje koji će vas savjetovati o otpimalnoj kombinaciji pokrića koji nudi ovo osiguranje.

Šta je odbitna franšiza?

Odbitna franšiza je vaše učešće u šteti. U slučaju odbitne franšize, platićemo štetu na vašem automobilu koja je iznad dogovorene franšize.