Osiguranje djece i mladih do posljedica nezgode


Ugovaranjem osiguranja od posljedica nezgode kod Triglav osiguranja ad nesreće doduše ne možemo spriječiti, ali možemo ublažiti njihove finansijske posljedice.


OSIGURANE OPASNOSTI

Zaključivanje osiguranja od posljedica nesreće garantuje isplatu osiguravajućeg iznosa u slučaju:
 

Trajna invalidnost

Osiguraniku (učeniku/studentu) koji je postao invalid zbog nesreće, isplaćuje se odgovarajući dio osigurane sume u skladu sa stepenom invalidnosti prema “Tabeli invalidnosti”, koja je sastavni dio uslova osiguranja.
 

Troškovi liječenja

Sve troškove koje osiguranik lično ili zainteresovano lice plaća za učenika/studenta dok se liječi od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Triglav osiguranje ad će refundirati do ugovorene visine po priloženim računima.
 

Gubitak života usljed nesreće

U slučaju gubitka života usljed nesreće, Osiguravajuće društvo će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu korisnicima osiguranja u skladu sa Posebnim uslovima osiguranja učenika srednjih škola i studenata od posljedica nesretnog slučaja.

 

Učenici / studenti su osigurani od dana početka školske godine, uključujući ljetne i zimske odmore. Triglav osiguranje ad garantuje isplatu osiguravajućeg iznosa, bez obzira gdje se nesreća dogodila: školi/fakultetu, u slobodnom vremenu, kod kuće ili u inostranstvu.


Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader