Osiguranje nezgode sportista

Osiguranje je namijenjeno osobama koje se sportskim aktivnostima bave amaterski ili su registrovani član nekog sportskog kluba.

Ova vrsta osiguranja ima sljedeće oblike osiguranja od posljedica nezgode:

  • Osiguranje od posljedica nezgode članova sportskih organizacija – amatera,
  • Osiguranje učesnika sportskih priredbi i takmičara,
  • Osiguranje učesnika rekreativnih priredbi,
  • Osiguranje troškova liječenja za inostrane učesnike sportskih takmičenja.

Vrhunski i profesionalni sportisti ugovaraju osiguranje po posebnoj premijskoj grupi.
 

Premija osiguranja zavisi od vrste sportskih aktivnosti kojim se klub, odnosno organizacija bavi.
 

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usljed nezgode;
  • Trajna invalidnost - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični;
  • Dnevna naknada - prolazna nesposobnost za rad usljed nezgode;
  • Troškovi liječenja - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva ljekarsku pomoć;
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva boravak u bolnici.