3 razlogi za sklenitev

1 Varnost družine
2 Osebna varnost
3 Odkup zavarovanja

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Rentno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo na razpolago privarčevana sredstva in bi jih želeli vložiti v varno naložbo ter nato do konca življenja prejemati mesečno rento.

Kaj se zgodi v primeru smrti prejemnika rente v času izplačevanja?

Renta se bo v vsakem primeru izplačevala do smrti rentnega upravičenca. V primeru izbire rente z zajamčenim 10-letnim izplačevanjem se bo renta do konca te dobe še naprej izplačevala upravičencu, ki se ga določi ob sklenitvi zavarovanja oziroma dediču.

Ali lahko določimo kdaj se začne renta izplačevati?

Pri Rentnem zavarovanju s plačilom enkratne premije zavarovalnica takoj prične z izplačevanjem doživljenjske rente.

Omogućite sebi sveobuhvatnu ličnu zaštitu

Osiguranje lične odgovornosti pokriva štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva trećih osoba zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

Uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.

Osiguranje odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj. tjelesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak. Dodatnim dogovorom osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.

U okviru opšte odgovornosti kod nas se može zaključiti kao proširenje osiguranja i osiguranje odgovornosti od ekoloških šteta prouzrokovanih okolini.