Pogodnosti osiguranjaza korisnike kartica

Osiguranje korisnika kartica je namijenjeno imaocima platnih, kreditnih kartica i drugih računa kao i paketima računa kod banaka i drugih institucija.

Osiguranje korisnika kartica je namijenjeno imaocima platnih, kreditnih kartica i drugih računa kao i paketima računa kod banaka i drugih institucija. Omogućavaju pokriće troškova kao i pomoć 24/7 gdje god da se nalazite u skladu sa ugovorenim limita po polisi ili paketu računa.


Partnerska banka:

Sberbank a.d. Banja Luka