Pogodnosti osiguranja za korisnike kartica

Osiguranje korisnika kartica je namijenjeno vlasnicima platnih, kreditnih kartica i drugih računa kao i paketima računa kod banaka i drugih institucija.


Osiguranje korisnika kartica je namijenjeno vlasnicima platnih, kreditnih kartica i drugih računa kao i paketima računa kod banaka i drugih institucija. Omogućavaju pokriće troškova kao i pomoć 24/7 gdje god da se nalazite u skladu sa ugovorenim limita po polisi ili paketu računa.

Partnerske banke:

    ATOS BANK a.d. Banja Luka                    NLB Banka a.d. Banja Luka