Osiguranje autoodgovornosti (AO)

Polisom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila u zemlji i inostranstvu.

Osiguranje od automobilske odgovornosti omogućava oštećenom da zahtijeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguravača, a prouzrokovaču nezgode da ga ta obaveza materijalno ne ugrožava.

Za putovanje u neke zemlje inostranstva, potrebno je imati osiguranje od automobilske odgovornosti izvan Bosne i Hercegovine. Potvrda za takvo osiguranje je tzv. zelena karta.

Osim sklapanja polise osiguranja od automobilske odgovornosti, postoji mogućnost ugovaranja:
 

  • osiguranja vozača od posljedica tjelesnih ozljeda (AO+)
  • ugovaranja djelomičnog kaska
  • zaštita stečenog bonusa pop polisi autoodgovornosti

Pogodnosti

10 % popusta
za naše osiguranike

10 % popusta za osiguranje autoodgovornosti osoba za invaliditetom

Do 10 % popusta
za iskusne vozače kod kasko osiguranja

Popust prema starosti vlasnika automobila.

Bonus kod
autokaska

Pri osiguranju od automobilske odgovornosti (AO), vozača (AO plus) i opšteg kaska.

Česta pitanja

Da li je moguće prenijeti bonus prilikom prenosa vlasništva nad vozilom?

Prenos bonusa nije moguć i svaki osiguranik dobija bonus prema svojoj istoriji korištenja autoodgovornosti.

Da li obavezno osiguranje automobila pokriva i štetu na mom automobilu?

Obavezno osiguranje automobila (osiguranje od automobilske odgovornosti) pokriva imovinsku štetu (vozila, zgrade i lične stvari) i neimovinsku štetu (povrede i smrt) štete trećim licima ali ne i oštećenje automobila osobe koja je izazvala nesreću. Ovu štetu pokriva kasko osiguranje.

Mogu li voziti svoje vozilo čak i ako mi je isteklo osiguranje?

Vlasnik vozila mora prije isteka osiguranja i prije upotrebe vozila u saobraćaju sklopiti osiguranje koje je prema ovom zakonu obavezno a to je osiguranje od autoodgovornosti. Vozilo kojem je isteklo osiguranje ne može se koristiti u saobraćaju.

Zašto preporučujete međunarodnu zelenu kartu?

Međunarodna zelena karta važan je dokument u zemljama sistema zelene karte, kojom vozači u slučaju policijske kontrole ili pričinjene štete automobilom lako pokazuju validnost osiguranja od automobilske odgovornosti (AO).

Na njoj so navedeni:

  • sve informacije koje su učesniku u nesreći potrebne da bi podnio zahtjev za naknadu štete kod nadležne osiguravajuće kuće,
  • brojevi telefona državnih zavoda u kojima učesnici u saobraćajnim nesrećama mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa izvršenjem potraživanja proizilaze iz saobraćajnih nesreća u inostranstvu.
Šta znače određene klase bonusa i malusa?

Svake godine dobijemo jedan premijski razred niže premije, koji iznosi 10%, ako smo vozili bez oštećenja drugih učesnika u saobraćaju, dok u slučaju načinjene štete gubimo tri razreda bonusa. Maksimalan bonus iznosi 50% od osnovne premije osiguranja.