Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BESPLATAN BROJ

0800 50 309

Prijava štete

Povoljan paket osiguranja sa sveobuhvatnim pokrićem

Namještaj, stvari i lični predmeti u stanu izražavaju način života ljudi koji u njemu žive.

Većina njih ima veliku korisnu vrijednost, ostalo se odnosi na životne priče i sjećanja. Osigurajte ih sa kombinovanim osiguranjem i pobrinite se da i dalje budu dio vašeg života. Osiguranjem ćete dobiti potpunu sigurnost za sebe, svoju imovinu i svoje najmilije.  Osiguranja možete jednostavno ugovoriti pojedinačno ili se odlučiti na našu posebnu ponudu osiguranja kuće/stana i stambenih pokretnina.

Predmet osiguranja su:

Stambene kuće/stanovi (osiguranjem su obuhvaćene i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, tavan, šupa, garaža i slično, ako su fizički (građevinski) vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi osigurani stan),

 • Stvari domaćinstva,
 • Odgovornost u svojstvu privatnog lica i
 • Posredna šteta (troškovi čišćenja i troškovi iznalaženja mjesta nastanka štete).

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pokrivene su štete koje osiguranik, njegov bračni drug, djeca, lica zaposlena u domaćinstvu i ostala lica koja sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu prouzrokuju trećim licima, i to:

 • u svojstvu privatnog lica u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge djelatnosti
 • kao vlasnik, korisnik ili zakupac stana ili privatne stambene kuće i dvorišta, kao i male bašte oko kuće,
 • kao poslodavac radnicima zaposlenim u domaćinstvu,
 • posjedovanjem i upotrebom bicikla bez motora,
 • pri bavljenju sportom,
 • kao vlasnik ili držalac pitomih životinja i
 • hladnim i vatrenim oružjem za koje poseduje odgovarajuću dozvolu i koje služi za odbranu ili sudelovanje na streljačkim takmičenjima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 Obaveza osiguravača za štetu prouzrokovanu odgovornošću lica iznosi po jednom osiguranom slučaju, najviše do 2% od zbira suma osiguranja osiguranih građevinskih objekata i stvari domaćinstva.

Posredna šteta

Osiguravač  u okviru dogovorenog osiguravajućeg pokrića nadoknađuje i troškove  posredne štete u vezi s nastalim osiguranim slučajem i to za iznalaženje mesta nastanka štete kod osiguranog slučaja izljeva vode iz instalacija, ukoliko je izljev nastao iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacionih i slično) i toplovodnih instalacija koje su ukopane u zid i za raščišćavanje i rušenje.

 Bonus

Ako je kombinovano osiguranje domaćinstva trajalo neprekidno najmanje godinu dana i u tom razdoblju osiguravač nije isplatio štetu, odnosno u trenutku produženja ili obnove osiguranja šteta nije bila u postupku likvidacije, osiguranik ima pravo na smanjenje premije – bonus.

Premija osiguranja se smanjuje:

1)  za 10% ako u protekloj godini osiguranja nije bila prijavljena šteta,

2)  za 20% ako u dve uzastopne godine osiguranja nije bila prijavljena šteta

3)  za 30% ako u tri uzastopne godine osiguranja nije bila prijavljena šteta.

Razlozi za sklapanje ugovora o osiguranju

Neki od razloga za sklapanje ovog osiguranja su odlično osiguravajuće pokriće za primjerenu cijenu, manja mogućnost greške prilikom izbora osiguranih rizika, preglednost sklopljenih osiguranja u jednoj polisi i jednim osiguravajućim uslovima, brzo rješavanje odštetnih zahtjeva, popust na premiju za svaku godinu bez prijavljenje štete, plaćanje na rate itd.

 Osigurani rizici i osiguranje po paketima

Uključeno u paket osiguranja
Osigurani rizici

Samo najbolje pokriće za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće u slučaju oštećenja objekta i vidljivih površina stana, oštećenja usljed provale ili pljačke kao i štete na staklima zbog loma iz bilo kojeg razloga.

Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i ostalo što imate u stanu ili pomoćnim objektima.

Pokrića:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;
 • izborom paketa kombinovanog osiguranja domaćinstva osiguraćete se zbog nastale odgovornosti.

Osim toga dodatno možete izabrati osiguranje od zemljotresa kao i osiguranje od šteta nastalih zbog poplave.


Troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.


Odgovornost

Svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu osigurani su do štete nastale trećim licima, bilo u dnevnim aktivnostima, sportskim aktivnostima, putovanjima u zemlji ili drugim evropskim zemljama. Osiguranje se odnosi i na vlasnike pasa ili drugih domaćih životinja koji se često ne ponašaju predviljivo.

Osiguranje od nezgode

Svi osigurani članovi domaćinstva pokriveni su 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nesreća dogodila. Slučajna smrt, trajni invaliditet zbog nesreće, zdravstveni troškovi i naknade za bolovanje se pokrivaju, a djeca mlađa do 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. Osnovnom osiguranju možete dodati i dodatno osiguranje od nezgode i tako povećati pokriće za sebe i članove svoje porodice.

Ne zaboravite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Visina naknade za osiguranje

Po dogovoru ih možete uključiti u paket:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela, antikviteta i zbirki, novca i hartija od vrijednosti za veće iznose i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Paket osiguranja namještaja sklopit ćete na neodređeno vrijeme, što znači da nećete morati brinuti da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Paketno osiguranje stambene opreme pokriva svu štetu do gornjeg iznosa osiguranja. Do ugovorenih iznosa osiguravajuće društvo preuzima i rizike inflacije ili rizike rasta cijena građevinskog materijala i usluga.

Visina pokrića osiguranja pruža odgovarajuću sigurnost vlasniku imovine. Zbog toga prilikom sklapanja osiguranja ne morate razmišljati o vrijednosti opreme u stanu. Dovoljno je navesti da je gornja granica osiguranja koju nudi osiguravajuće društvo dovoljno visoka. Ako je prenisko, možete se pobrinuti za veće pokriće osiguranja.

8 razloga za sklapanje polise

1 Povoljan paket osiguranja
2 Odlično osiguranje po razumnoj cijeni.
3 Naknada štete bez obračuna amortizacije
4 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
5 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
6 Plaćanje do 12 rata
7 Jednostavan način obnove osiguranja
8 Transparentnost zaključenih osiguranja - jedna polisa osiguranja i jedni uslovi osiguranja za sve ugovorene rizike u paketu osiguranja

Česta pitanja

Šta znači osiguranje na novu vrijednosti?

U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari i neće se primijenjivati amortizacija za godine starosti uništene imovine.

Dokumenti

Za pregled dokumenta preporučujemo PDF program Adobe Acrobat Reader