Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Flotantno osiguranje

U posebnim slučajevima kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) istovremeno se mijenja i premija osiguranja – u tom slučaju se sklapa flotantno osiguranje.