Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osigurani rizik

Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pod pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj, nezavisan od isključive volje osiguranika, zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.