Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranik

1. Kod osiguranja imovine predstavlja osobu na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaravač osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više trećih osoba.
2. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba za čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj je se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik.