Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje na “prvi rizik”

Primjenjuje se kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na “prvi rizik”, i to bez primjene načela podosiguranja, pa i u slučajevima ako je osigurana suma ispod vrijednosti osigurane stvari. Osiguravač tako postupa, jer za osiguranje na “prvi rizik” naplaćuje i veću premijsku stopu od one koju u takvim slučajevima primjenjuje kada se osigurava puna vrijednost stvari.