Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje na “ugovorenu sumu”

Osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguravača. U osiguranju na “ugovorenu sumu” ne postoji razlika između sume osiguranja i osigurane vrijednosti, pa za razliku od aktivnih osiguranja ne vrijede odredbe podosiguranja i nadosiguranja.