Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Šta je prednost porodične polise osiguranja od posljedica nezgode?

Prednost porodične polise je u premiji - znatno je jeftinije od pojedinačnog osiguranja. Prednost je i u tome da su osigurani svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu, od rođenja do 75 godina starosti. Svi članovi su osigurani od istih rizika na iste sume osiguranja. Mogu se osigurati za slučaj smrti usljed nezgode, invalidnosti, bolinički dan i smrti usljed bolesti. Osiguranje u slučaju smrti usljed bolesti mogu ugovoriti osiguranici starosti do 65. godina. Ovo osiguranje moguće je ugovoriti samo u slučaju ako su osigurani svi drugi članovi porodice mlađi od 65 godina.