Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Prijava štete

U slučaju ostvarenja osiguranog slučaja a za koji ste zaključili polisu osiguranja kod našeg Društva, prijavu štete možete izvršiti putem email-a na adresu stete.triglav@triglavrs.ba, faksom ili lično u kancelarijama Društva.

Ovdje možete preuzeti formulare za prijavu štete.


 
Obrasci
Imovinska osiguranja
Osiguranja od nezgode