Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobro poslovanje pod uticajem zahtjevnih okolnosti

18. 5. 2021

Na kraju tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

 

Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljena strateška usmjerenja, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, te uzima u obzir složenost poslovnog okruženja s nejasnim posljedicama pandemije covid-19 na ekonomiju i situaciju na tržištima kapitala. U prvom tromjesečju 2021. godine, obračunala je 7% više konsolidovane bruto fakturisane premije osiguranja (371,7 miliona EUR), nego u istom periodu prošle godine i ostvarila je rast premije na većini tržišta. U djelatnosti upravljanja imovinom klijenata u investicionim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je obim sredstava za 13 posto (na 1.307,7 miliona EUR) u odnosu na kraj 2020. godine. Dobit prije oporezivanja za ovo tromjesječje iznosila je 31,8 miliona eura i bila je 21 posto veća u odnosu na isti period prošle godine i 6 posto veća nego u godini prije pandemije covid-19 (tromjesječje 2019. godine). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu.

 

Profitabilno poslovanje. U prva tri mjeseca ove godine Grupa Triglav ostvarila je 31,8 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je 21% više nego u prvom tromjesječju 2020. i 6% više nego u prvom tromjesječju 2019. (uporedno tromjesečje prije pandemije covid-19). Na postignuti rezultat povoljno su uticali povećani obim prikupljene premije i manje izraženi gubici, dok su i dalje nepovoljni uslovi kamatnih stopa koji smanjuju prihod od kamata i formiranje dodatnih tehničkih rezervi zbog postojećih i očekivanih uslova poslovanja. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: “Dobro smo započeli 2021. godinu. Procjenjujemo, da ćemo uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom obimu. U svom djelovanju uzimamo u obzir još uvijek visok nivo nesigurnosti u poslovnom okruženju, nejasne posljedice pandemije covid-19 na ekonomiju i nepovoljne uslove niskih kamatnih stopa.”

 

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinovanu pretpostavku rizika osiguranja, Grupa Triglav je ostvarila 7-postotni rast konsolidovane bruto premije u odnosu na isti period prošle godine, odnosno ukupno 371,7 miliona EUR. Postigla je rast na gotovo svim tržištima, u Sloveniji je iznosio 5 posto i bio je iznad tržišnog rasta, dok je izvan Slovenije iznosio 11 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, odnosno 9% u segmentu imovinskih osiguranja i po 1% u segmentima zdravstvenih, životnih i penzijskih osiguranja. Postavljeni odštetni zahtjevi u prva tri mjeseca godine bili su manje izraženi. Grupa je obračunala 171,3 miliona eura bruto potraživanja odštenih zahtjeva ili 4% manje, što se takođe može pripisati činjenici da su, za razliku od prošle godine, prva tri mjeseca ove godine prošla bez većih masovnih odštetnih zahtjeva. Kombinovani količnik Grupe Triglav postigao je povoljnu vrijednost od 87,9 posto, s poboljšanjem i količnika šteta i troškova. Na kraju marta 2021. godine Grupa je formirala 3.142,0 miliona EUR tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: “Već od početka pandemije primijetili smo manju učestalost nastanka šteta kod nekih osiguranja, što je rezultat manje ekonomske aktivnosti zbog poslovnih ograničenja ili drugih ograničenja u kretanju osiguranika. Očekujemo, da ćemo do kraja godine osiguranicima isplatiti veće iznose osiguranja u skladu sa sistemskim rješenjima u oblasti zdravstva, te ojačati vrijednost usluga za naše klijente u nekim drugim oblastima osiguranja. U tu svrhu formirali smo odgovarajuće dodatne rezerve, što se odražava i na tromjesečne rezultate.”

 

Investicioni portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Situacija na finansijskim tržištima i ove godine utiče na prinose opsežnog investicionog portfelja Grupe od 3,5 milijardi eura, a time i na iznos tehničkih rezervi. Ove godine nije došlo do značajnih promjena u ulaganju i sastavu portfelja Grupe.

 

Krajem marta Grupa je upravljala sa 1.307,7 miliona eura sredstava klijenata u investicionim fondovima i kroz individualno upravljanje putem društva Triglav Skladi. U odnosu na kraj 2020. godine, obim se povećao za 13 posto, što je rezultat neto priliva i uslova na tržištima kapitala. Sa 32,9 posto tržišnog udjela, Triglav je jedan od vodećih upravitelja imovine u investicionim fondovima u Sloveniji.

 

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidovani bruto operativni troškovi povećali su se za 5% na 75,8 miliona eura kao rezultat povećanja određenih troškova, koji su povezani sa djelatnostima osiguranja, uglavnom troškova dobijanja osiguranja. Udio operativnih troškova djelatnosti osiguranja u obračunatoj bruto premiji osiguranja, iznosio je povoljnih 18,4 posto, što je na nivou uporednog perioda prošle godine.

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Obim upisane premije osiguravajuće kompanije Triglav osiguranje, Banja Luka, u Q1 2021. godine ostao je na istom nivou kao i prethodne godine (1,5 miliona EUR), pri čemu se struktura portfelja Društva promijenila za 1,9 postotna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.

 

Na kraju 2020. godine osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Banja Luka i Triglav Osiguranje, Sarajevo) zajedno su ostvarila četvrto mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine među osiguravajućim društvima (šesto mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 0,8 procentnih poena na 8,6 procenata. Triglav osiguranje, Banja Luka na kraju 2020. godine povećalo je svoje tržišno učešće na 6,1 procenat (za 0,6 procentnih poena) i zauzelo sedmo mjesto (godinu ranije osmo mjesto) na tržištu Republike Srpske.

 

»Strateško usmjerenje Društva prema razvoju i uvođenju dobrovoljnih osiguranja nastavilo se i u 2021. godini. Zadovoljni smo da su naši klijenti u Triglav osiguranje, ad Banja Luka prepoznali partnera koji najbolje štiti njihove imovinske interese. Ovi rezultati ukazuju da smo na pravom putu s toga ćemo se u narednom periodu potruditi da na tom segmentu dodatno unaprijedimo našu uslugu i da ponudimo našim osiguranicima dodatna pokrića rizika nastanka štetnih događaja na njihovoj imovini,« izjavio je ovom prilikom g. Janez Rožmarin, novi direktor Triglav osiguranje, ad Banja Luka.

 

 

Share on Google+