Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Grupa Triglav u 2020. godini : Uspješno poslovanje u izuzetno teškoj godini

8. 3. 2021

 Pokazana otpornost na izuzetno zahtjevne uslove

 

U uslovima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini Grupa Triglav pokazala je svoju otpornost i finansijsku snagu. Dosegnula je 90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i povećan obim premije osiguranja u iznosu 1.233,8 miliona eura (indeks 104). Grupa koja je i u 2020. ocijenjena visokom bonitetnom ocjenom »A« poslovala je kontinuirano, stabilno s fokusom na klijente. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata koje društvo kontinuirano prati u 2020. godini dosegnulo je najvišu izmjerenu razinu.

 

Otpornost i učinkovito upravljanje rizicima. Grupa Triglav u uslovima nesigurnosti koje je donijela pandemija bolesti COVID-19 pokazala je zadovoljavajuću mjeru otpornosti, spremnosti i prilagodljivosti na izvanredne uslove. Tokom godine javnost je informisala o ocjenama uticaja uslova na poslovanje prema različitim scenarijima koje su potvrđivale da su osiguravajući i investicijski portfelj Grupe dovoljno otporni, a pozicija kapitala odgovarajuća za uspješno nošenje s povećanim rizicima. Nije se pojavio nikakav materijalni operativni rizik kao posljedica pandemije.

 

Na kraju godine ukupan kapital iznosio je 870,2 miliona eura (indeks 110), a bruto osiguravajuće-tehničke rezervacije 3.033,2 miliona eura (indeks 105). Grupa je ostala odgovarajuće kapitalizirana i likvidna, što potvrđuju i ponovo dobivene visoke bonitetne  ocjene »A« od strane bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Bonitetna ocjena u području »A« jedan je od strateških ciljeva Triglava koji mu osigurava željeni konkurentski položaj na osiguravajućim, reosiguravajućim i finansijskim tržištima te odražava finansijsku snagu i uspješnost poslovanja.

 

Profitabilno poslovanje. Prema nerevidiranim podacima Grupa Triglav je 2020. ostvarila je 90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i 73,7 miliona eura neto dobiti (indeks 88). Uz disciplinirano preuzimanje osiguravajućih rizika povećala je obim poslovanja i pritom brižno upravljala troškovima. Nepovoljno stanje na finansijskim tržištima prouzrokovalo je daljnje snižavanje prihoda od kamata, a povećali su se i rashodi zbog dugoročnog garantovanog prinosa kod osiguranja s ugrađenom garancijom. Rezultati masovnih štetnih događaja bili su manje povoljni nego godinu prije, a na rezultat su uticali i povećane osiguravajuće-tehničke rezervacije zbog aktuelnih uslova poslovanja. Neto povrat na kapital bio je 8,9 %, odnosno za 2 postotna boda niži nego godinu prije. 

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „Stanje u poslovnom okruženju i na tržištima kapitala inače je negativno uticalo na našu dobit, no uprkos tome zadovoljni smo rezultatima poslovanja. Grupa Triglav pokazala je otpornost na izuzetno teške uslove poslovanja, zadržala finansijsku snagu i dokazala mogućnost učinkovite prilagodbe na promjene. Ove godine na finansijska tržišta i ekonomski oporavak i dalje utiču još uvijek nepoznate dimenzije globalne epidemiološke situacije, zbog čega nastavljamo poslovati u nesigurnom i zahtjevnom poslovnom okruženju.“

 

Dobit Grupe prije oporezivanja koja potiče iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećana je za 7 % (76,5 miliona eura), dok se dobit iz finansijskih ulaganja osiguravajuće djelatnosti i upravljanja rezervacijama smanjila za 55 posto (13,0 miliona eura). Zbog povoljnog omjera uplaćene premije i štetnih događaja dobit kod imovinskih osiguranja povećala se za 5 posto, a kod zdravstvenih osiguranja za 46 posto. Zbog kontinuiranog okruženja izuzetno niskih kamatnih stopa Grupa je formirala dodatne rezervacije, što je uticalo na smanjenje dobiti kod životnih i penzijskih osiguranja za 85 posto.

 

Vrijednost investicijskog portfelja porasla je za 5 % na 3.496,4 miliona EUR. Njegov konzervativni sastav nije se bitno promijenio, a Grupa je aktivnim ulaganjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je održala odgovarajuću diverzifikaciju i sigurnost cijelog portfelja, dodatno poboljšala njegovu kvalitetu i vodila brigu o ekonomskoj usklađenosti imovine s obvezama.

 

Premijski rast i tržišni položaj. Grupa je vodeća na tržištu u regiji Adria, gdje je prema podacima za 2019. godinu imala 20,4-postotni tržišni udio (u 2018. 19,9 %). U 2020. godini tržišni udio na najvećem, slovenskom tržištu povećala je za 0,4 postotna boda, na 36,5 posto. Šestu godinu zaredom postigla je premijski rast, a njezin volumen povećao se za 4 posto u 2020. godini, na 1.233,8 miliona eura. Time je ispunila svoje planove uprkos nepovoljnim uslovima i padu BDP-a u većini država u regiji, padu tržišta osiguranja i oštroj konkurenciji. Premiju imovinskih osiguranja povećala je za 4 posto, a zdravstvenih za 11 posto, s time da je premija životnih i penzijskih osiguranja ostala na razini protekle godine. Premijski rast ostvaren je na većini tržišta osiguranja, na slovenskom je bio za 3-postotni i na razini kretanja tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 4-postotni. I u 2020. Grupa je nastavila sa strategijom raspršenosti premije i s geografskog i proizvodno-uslužnog aspekta. Povećala je udio premije koja je obračunata na tržištima izvan Slovenije na 18,2 posto i povećala udio drugih vrsta osiguranja koja, osim imovinskih, čine njezinu ponudu.

 

Povoljan kombovani koeficijent. Na poslovanje po pitanju šteta osim masovnih štetnih događaja (nevrijeme s gradom na tri tržišta i zemljotresi u Hrvatskoj u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 31,1 miliona eura) uticali su i uslovi pandemije. Ukupni obim obračunatih bruto šteta bio je za 3 posto manji nego 2019. godine. Grupa očekuje da će dio šteta koje zbog manje ekonomske aktivnosti ili opštih ograničenja kretanja osiguranika nisu nastale u 2020. isplatiti u poslovnoj godini 2021. U tu svrhu kreirala je i odgovarajuće osiguravajuće-tehničke rezervacije. Kombinovani koeficijent Grupe iznosio je 91,2 posto i nalazio se u donjem dijelu područja prosječne ciljane strateške vrijednosti. U usporedbi s prethodnom godinom niži je za 0,3 postotna boda zbog poboljšanja koeficijenta šteta i troškova.

 

Upravljanje imovinom. U 2020. godini Grupa je povećala obim vlastitog portfelja osiguranja za 6 posto, na 2.995 miliona eura, te obim imovine klijenata u uzajamnim fondovima i individualnom upravljanju za 5 posto, na 1.156 miliona eura. Fondovima upravlja društvo Triglav Skladi, koje upravlja i investicijskim portfeljima klijenata grupe u okviru investicijskih životnih osiguranja i dugoročnim poslovnim fondovima dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja. Nakon preuzimanja upravitelja uzajamnog fonda ALTA uspješno su provedeni svi integracijski postupci i spajanje 110.000 kupaca pod jedinstvenom krovnom markom Triglav. S 32,9-postotnim udjelom na tržištu slovenskih uzajamnih fondova Grupa Triglav jedan je od vodećih upravitelja imovinom.

 

Dobra kontrola troškova. Ukupni konsolidirani bruto poslovni rashodi Grupe Triglav ostali su na nivou iz prethodne godine i iznosili su 306,7 miliona eura. Udio operativnih troškova osiguranja u obračunatoj bruto premiji u djelatnosti osiguranja također se smanjio u 2020. godini, i to za 1,1 postotni bod, na 22,1 posto.

 

Provođenje politike dividendi. U 2020. godini, u skladu sa pogledima slovenskog regulatora osiguranja, akcionari Zavarovalnice Triglav odobrili su prijedlog Uprave i Nadzornog odbora osiguravatelja da rasporedi dobit za 2019. godinu ostane neraspoređena. Politika dividendi ostala je nepromijenjena. U njezinoj provedbi, s obzirom na okolnosti, osiguratelj uzima u obzir razumno upravljanje kapitalom Grupe Triglav i njezinu finansijsku stabilnost, potrebu za reinvestiranjem dobiti u provedbu strategije rasta i razvoja te osiguravanje atraktivnih dividendi dioničarima . Normalizacijom stanja u poslovnom okruženju osiguratelj će to moći ponovo provesti isplatom dividende.

 

Fokusirani na klijente i usmjereni na razvoj. Grupa se je uspješno prilagodila promijenjenom okruženju i potrebama klijenata. Novi uslovi dali su dodatni zamah cjelokupnoj digitalnoj transformaciji poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala svoju digitalnu prisutnost. Takvim pristupom je povećala je prosječnu premiju po zaposleniku i povećala troškovnu učinkovitost te s pojednostavnjenjem postupaka poboljšala korisničko iskustvo klijenata. Među postignućima se ističu nadograđeno poslovanje na daljinu, dosljedna provedba mjera poduzetih kako bi se ograničila infekcija i zaštitilo zdravlje zaposlenika, klijenata i ostalih sudionika, obnova i uvođenje novih proizvoda i usluga pomoći, poboljšana obrada štetnih događaja i uvođenje

umjetne inteligencije u neke procese.

 

Grupa je osigurala vlastitu prodajnu mrežu, što je njezin najvažniji prodajni put sa 73,3 posto prikupljene premije. U skladu s višekanalnim pristupom, nadopunila ga je vanjskom ugovornom prodajnom mrežom, što je pridonijelo rastu premije na pojedinim tržištima. U skladu s planiranom geografskom različitosti poslovanja za 2020. godinu, matično društvo Grupe nudilo je svoje prekogranične usluge osiguranja u više od 15 država članica EU-a. Dugoročnim poslovnim partnerstvima u Grčkoj i Italiji dodala je norveško i nizozemsko tržište osiguranja. Takve oblike poslovanja, koji su trenutačno marginalni u smislu volumena premije, Grupa smatra razvojno važnima.

 

Predanost održivosti (ESG). Ostvarivanjem svoje misije stvaranja sigurnije budućnosti Grupa Triglav ostvaruje svoju održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine nadogradila je svoje napore po pitanju održivosti usvajanjem formalnog akta, Predanost održivosti Grupe Triglav, koji sveobuhvatno definira smjerove svog razvoja na području zaštite okoliša, socijalne politike i upravljanja (ESG).

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Prošlogodišnji događaji potvrđuju da su strateške orijentacije Triglava dobro postavljene, da se razvijamo u zacrtanom smjeru moderne, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupe koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i široj regiji. Na temelju već provedenih strateških aktivnosti i u skladu s planiranim, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i usredotočeni na klijente na svim tržištima koji su naš rad ocijenili do sada najvišim ocjenama zadovoljstva. Pritom smo svjesni da je naša ekipa od više od 5300 zaposlenih glavni temelj našeg uspjeha. Zajedno neprestano razvijamo ponudu, procese i organizaciju kako bismo se bolje brinuli o našim kupcima, našim partnerima. Istodobno, zajedno razvijamo našu kulturu u još saradljiviju i agilniju, što se odražava i na mjerenja zadovoljstva među zaposlenicima. Zahvaljujem našim klijentima i dioničarima na ukazanom povjerenju, a mojim kolegama na predanosti i trudu koji su ukazali u ovom izazovnom razdoblju.«

 

Ponovno imenovanje članice Uprave Zavarovalnice. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav 2. 3. 2021. na prijedlog Radničkog vijeća za članicu Uprave – direktoricu za ljudske resurse Zavarovalnice Triglav ponovo je imenovao Maricu Makoter. Novo petogodišnje mandatno razdoblje počinje joj teći od 23. 12. 2021.

 

 

 

 

 

 

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav    

                                                                                       u milionima EUR

2020[1]

2019

2018

Indeks 2020/2019

Obračunana bruto premija[2]

1.233,8

1.184,2

1.068,4

104

Neto prihodi od premija osiguranja

1.066,8

1.027,6

951,8

104

Obračunati bruto iznosi šteta

697,4

716,7

679,6

97

Neto rashodi za štete

683,6

684,1

626,6

100

Bruto troškovi poslovanja

306,7

305,3

288,8

100

Dobit prije oporezivanja

90,9

100,9

97,5

90

Neto dobit

73,7

83,9

80,8

88

Stanje osiguravajućih-tehničkih rezervacija[3]

3.033,2

2.878,9

2.713,1

105

Kapital4

870,2

792,0

746,9

110

Kombinirani koeficijent

91,2 %

91,5 %

91,8 %

 

Neto profitabilnost kapitala

8,9 %

10,9 %

10,8 %

 

Knjigovodstvena vrijednost akcije (u EUR)

38,2

34,7

32,8

110

Neto dobit po dionici (u EUR)

3,2

3,7

3,6

88

Broj zaposlenih4

5.316

5.281

5.166

101

 

 

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav      

                                                         u milionima EUR

 

2020² 

2019 

2018 

Indeks

2020/2019

Obračunata bruto premija³

719,3

702,1

660,2

102

Neto prihodi od premija osiguranja

583,9

573,6

551,9

102

Obračunati bruto iznosi šteta

408,3

425,2

421,0

96

Čisti rashodi za štete

375,3

376,8

359,9

100

Bruto troškovi poslovanja

180,0

180,5

174,4

100

Dobit prije oporezivanja

71,1

84,6

78,5

84

Neto dobit

58,0

70,6

65,5

82

Stanje osiguravajućih-tehničkih rezervacija

2.199,0

2.149,0

2.061,4

102

Kapital4

644,0

580,5

560,1

111

Kombinovani koeficijent

86,1 %

85,6 %

86,1 %

 

Neto profitabilnost kapitala

9,5 %

12,4 %

11,6 %

 

Broj zaposlenih4

2.244

2.253

2.290

100

 

 

Planirano poslovanje Grupe Triglav za 2021. godinu

 u milionima EUR

 

Plan 2021

2020²

2019

2018

2017

2016

Dobit pred oporezivanja

85–95

90,9

100,9

97,5

84,4

95,1

Obračunata bruto premija³

1.200–1.300

1.233,8

1.184,2

1.068,4

999,9

936,0

Kombinovani koeficijent

pod 95 %

91,2 %

91,5%

91,8%

93,1%

92,9%

 [1] Nerevidirani podaci

[2] Obračunata bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

[3]  Na zadnji dan godine

 

Share on Google+