Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

14. 9. 2020 Triglav – grupacija sa solidnim kapitalom i stabilnim, profitabilnim poslovanjem S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom   Bonitetna agencija S&P Global Ratings (dalje u tekstu: S&P ili agencija) nakon redovitog godišnjeg pregleda d S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom   Bonitetna ...
29. 5. 2020 Poziv za 24. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38.stav 1. tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo saziva:   24. (dvadesetč Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38.stav 1. tačka 4. ...
19. 5. 2020 U prvom kvartalu rast premije i manja dobit Neprekinuto poslovanje na svim tržištima s naglaskom na zaštiti zdravlja svih sudionika   Tokom prilagođenog poslovanja zbog uslova pandemije Grupa Triglav postigla je rast premije na većini svoji Neprekinuto poslovanje na svim tržištima s naglaskom na zaštiti zdravlja svih sudionika   Tokom ...
7. 4. 2020 Poziv za 23. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38.stav 1. tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo saziva:   23. (dvadeset Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38.stav 1. tačka 4. ...
27. 3. 2020 Obavještenje za klijente Poštovani klijenti,   Triglav osiguranje ad, Banja Luka prati trenutnu situaciju u vezi sa koronavirus epidemijom (COVID-19)  te u skladu sa situacijom prilagođava i sprovodi preventivne mjere sa ci Poštovani klijenti,   Triglav osiguranje ad, Banja Luka prati trenutnu situaciju u vezi sa koronav ...
12. 12. 2019 Vanredna sjednica Skupštine Triglav Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo saziva:   22. (dvadese Triglav osiguranje, akcionarsko društvo   UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4 ...
10. 12. 2019 U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona evra, te je realizovala 72 miliona evra dobiti Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % pov ...
20. 8. 2019 U prvoj polovini godine ostvaren rast premija Triglav grupe i dobiti prije oporezivanja Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine     Triglav grupa je u prvih šest mjeseci ove godine fakturisala 630 miliona evra konsolidovane bruto premije (10% vi Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine     Triglav grupa ...
1. 8. 2019 S&P ponovo dala visoki kreditni rejting »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom Triglav ocenjen kao grupa sa stabilnim, profitabilnim poslovanjem   Agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings je 31. 7. 2019. Triglav grupi i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav, Triglav ocenjen kao grupa sa stabilnim, profitabilnim poslovanjem   Agencija za kreditni rejting ...