Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Velika otpornost u zahtjevnim uslovima

1. 4. 2021

Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. 3. 2021. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu. U uslovima pandemije covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je svoju otpornost i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i dobijene visoke "A" kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting. Upravni i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj skupštini akcionara, da se dio raspodjeljive dobiti koristi za isplatu dividende, pod uslovom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja skupštine. Upravni i nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu s dividendnom politikom osiguravajućeg društva, predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po akciji. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljaće 53-posto udjela u konsolidovanoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5-posto dividendnom prinosu.

 

Uspješno poslovanje u 2020. Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 miliona eura (indeks 90, u odnosu na 2019., isto u nastavku) i neto dobit od 73,7 miliona eura (indeks 88) te povećala operativni obim poslovanja (rast premije od 4% na 1.234 miliona EUR i povećanje obima imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5% na 1.156 miliona EUR). Njeno poslovanje odvijalo se usmjereno na klijente i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Novonastala situacija donijela je dodatni zamah za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, uslužne, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala digitalnu prisutnost. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, dostiglo je najviši izmjereni nivo u 2020. godini. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria i jedan je od vodećih slovenskih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

 

Finansijska stabilnost. Grupa Triglav je ostala adekvatno kapitalizoavana i likvidna, što potvrđuje i ponovno primljena visoka kreditna ocjena "A" od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Profil rizika Grupe nije se značajno promijenio, a adekvatnost kapitala, s vrijednošću 240 posto na kraju 2020. godine, bila je u ciljanom rasponu u skladu s politikom upravljanja kapitalom Grupe. Izvještaji, gdje su detaljno navedene informacije o solventnost i finansijskom položaju Grupe Triglav i matičnog društva, dostupni su na ovom linku https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=73926

 

Sprovođenje dividendne politike. Upravni i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj skupštini akcionara isplatu dividende u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici (ukupna vrijednost 38.649.751,60 eura) odnosno 53% posto konsolidovane neto dobiti za 2020. godinu, što je u skladu s politikom dividendi. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim dioničarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za akcionare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo da je sprovedemo i ponašamo se u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formulisan je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora.«

 

Triglav Grupa u Republici Srpskoj. Obim fakturisane premije osiguravajuće kompanije Triglav osiguranje, Banja Luka, u 2020. godini ostao je na istom nivou kao i prethodne godine (5,7 miliona eura). Triglav osiguranje, Banja Luka, u prvoj polovini prošle godine povećalo je svoj tržišni udio za 0,1 procentna poena na 4,9 posto i zauzelo osmo mjesto.

 

»Pored svih izazova i otežanih uslova, godinu smo završili uspješno. U 2020.godini Triglav osiguranje, ad Banja Luka je realizovalo niz aktivnosti sa ciljem unapređenja poslovanja Društva, te digitalizacije procesa i usluga. U izazovnom okruženju napravili smo značajne korake, da se dodatno približimo klijentu uvođenjem novih osiguravajućih produkata, razvojem on-line prodaje kao i razvojem drugih prodajnih kanala. Ostvareni rezultati ukazuju da smo na pravom putu u realizaciji naših strateških ciljeva" izjavio je ovom prilikom g.Darko Popovski, direktor Triglav osiguranje, ad Banja Luka.

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu Godišnji izvještaj posvećen je izuzetnoj posvećenosti i solidarnosti zaposlenih u Grupi Triglav, a pored postignutih rezultata iznosi i njihove utiske i svjedočenja. Naslov »Zajedno smo. U svakom trenutku.« sumira internu povezanost Grupe, uključenost u zajednicu i izgradnju dugoročnih odnosa sa dioničarima. Oni su osnova za implementaciju principa održivog poslovanja, na koje se društvo formalno obavezalo krajem godine usvajanjem Obaveze o održivosti. Grupa već dugi niz godina slijedi principe integrisanog izvještavanja. Definiše indikatore održivog razvoja prema međunarodnom GRI GS standardu i povezuje ih sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu pripremljen je u PDF verziji u skladu s MAR Uredbom i neslužben je. Zajedno sa službenom verzijom koja je izrađena u ESEF formatu, dostupna je na sljedećim web stranicama na slovenskom i engleskom jeziku. www.triglav.eu ter https://letnoporocilo.triglav.eu/2020 in https://annualreport.triglav.eu/2020.

 

 

Triglav Osiguranje Banja Luka

Triglav osiguranje je dio Grupe Triglav, najveće osiguravajuće-finansijske grupacije u jugoistočnoj Evropi. Bavi se prodajom neživotnih osiguranja, a na tržištu osiguranja Republike Srpske je prisutno od 1993. godine. Briga za osiguranika, stalno praćenje njegovih potreba te uspješno rješavanje njegovih zahtjeva predstavlja osnovnu misiju Društva.

 

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje klijenata, da će se najbolje pobrinuti za njihovu sigurnost i budućnost. Ključni stubovi poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Najveća osiguravajuća i finansijska grupacija u regionu Adria te jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, posluje u šest zemalja i na sedam tržišta na kojima zapošljava preko 5200 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odzivnost, jednostavnost i pouzdanost, a misija je stvaranje sigurnije budućnosti. Sa vizijom usmjerenosti na klijenta, teži dinamičnom razvoju novih načina poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja, profitabilnog i sigurnog poslovanja.

Share on Google+