Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 28 64

Prijava štete

Pristupačno osiguranje od rizika požara i drugih opasnosti

Svaki dom je mali svijet. Da li se osjećate dovoljno sigurno u svom? Uz pravo osiguranje, sigurno ćete biti više.

Osiguranjem od požara možete osigurati sve vrste objekata i sve njihove dijelove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete osigurati i pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, opremu,).

 

Pored požara, ovo osiguranje pokriva još i ostale osnovne opasnosti, kao što su:

 • udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad,
 • udarac motornog vozila osiguranika,
 • pad aviona,
 • manifestacije i demonstracije.


Obim osnovnog pokrića Požarnog osiguranja moguće je dodatnim dogovorima i doplacima premije osiguranja proširiti još na pokriće dodatnih opasnosti.

Posebnim dogovorom, pokriće osiguranja je moguće proširiti i na pokriće šteta koje na osiguranim stvarima prouzrokuje zemljotres.

Samo najbolja pokrića za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće u slučaju oštećenja vidljivih površina stana, oštećenja usljed provale ili pljačke, a odabirom šireg paketa pokrijte i rizik do loma stakla.

 

Obezbjedite:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;
 • izborom šireg paketa kao što su pokriće od razbijeno staklo, poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti.

Osim toga možete izabrati osiguranje od zemljotresa, posljedica udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.

Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i druge stvari koje imate u stanu ili pomoćnim objektima.

Pokrivenost:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;
 • izborom šireg paketa kao što su pokriće od poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti

Osim toga možete izabrati osiguranje do potresa, posljedica udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.


TROŠKOVI ČIŠĆENJA

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.


Osiguranje nezgode

Osigurali ste vaš dom  i ugovorili i dodatno osiguranje od nezgode?

Svi osiguranici domaćinstva su pokriveni 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nezgoda dogodila. Pokrivaju se u slučaju smrti, trajni invaliditet zbog nesreće, troškovi liječenja i bolovanje, a djeca mlađa od 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. 

Ne zanemarite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u paketu možete uključiti:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje instalacija od kvara mašina,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje od mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i kolekcija na veće iznose,
 • osiguranje od poplave,
 • osiguranje izliva vode iz instalacionih cijevi,
 • odrona zemljišta, i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Osiguranje od požara ćete sklopiti na godinu dana, više godina ili na neodređeno vrijeme. Polisa osiguranja na neodređeno vrijeme znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Vrijednost osiguranja od rizika požara i drugih opasnosti određujemo prema građevinskoj vrijednosti objekta i vrijednosti pokretninana na jedan od sledećih načina:

 • sporazumno,
 • prema računu troškova izgradnje,
 • prema procjeni građevinske vrijednosti koju načini ovlašteni procjenitelja.

Dogovorena vrijednost osiguranja predstavlja sumu osiguranja koja se ispisuje na polisi osiguranja i predstavlja iznos maksimalne naknade koju možete naplatiti iz osiguranja.

7 razloga da sklopite polisu

1 Povoljna cijena osiguranja
2 Odlična ponuda dodatnih osiguranja po razumnoj cijeni
3 Mogućnost ugovaranja osiguranja sa naknadom štete bez obračuna amortizacije
4 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
5 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
6 Plaćanje na 12 rata
7 Jednostavan način obnove osiguranja

Česta pitanja

Da li da ugovorim osnovno osiguranje od požara ili kombinovano osiguranje domaćinstva?

Uz paket osiguranje pobrinut ćete se za najbolju moguću zaštitu svog doma, jer smo u pakete uvrstili najčešće opasnosti koje nam svakodnevno prijete: požar, grom, eksploziju, nevrijeme, grad, izlijevanje vode, poplavu, provalu ili pljačka, razbijeno staklo itd. Paketi uključuju i osiguranje od odgovornosti (za cijelu Evropu) kao i mog i osiguranje od nezgode za sve članove porodice.

Paketno osiguranje je i jeftinije nego kada bi se sva osiguranja sklopila pojedinačno, te predstavlja oslobađanje od rizika povezanih s pogrešnim odlukama prilikom sklapanja osiguranja.

Sa druge strane, osiguranje od požara i drugih opasnosti pokriva osnovne rizike i predstavlja užu zaštitu od paketa za koje plaćate nižu premiju osiguranja.


Šta znači osiguranje na novu vrijednosti?

U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari i neće se primijenjivati amortizacija za godine starosti uništene imovine.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF program Adobe Acrobat Reader