Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 28 64

Prijava štete

Pristupačni paketi asistencije

Svaki stan je mali svijet. Da li se osjećate dovoljno sigurno u svom? Uz pravo osiguranje, sigurno ćete biti više.

Preporučujemo da sklopite paketno osiguranje za stan. Sa nim ćete imati potpunu sigurnost za sebe, svoje najmilije i svoju imovinu. Možete birati između tri paketa, koji se razlikuju po broju osiguranih rizika i stepenu pokrića - možete se odlučiti za veće pokriće osiguranja za odabrane osigurane rizike.

Osiguranje je namjenjeno vlasnicima stambenih jedinica u zgradi.

Osiguranjem od požara možete osigurati sve vrste objekata i sve njihove dijelove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete osigurati i pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, opremu,).

 

Pored požara, ovo osiguranje pokriva još i ostale osnovne opasnosti, kao što su:

 • udar groma,

 • eksplozija,

 • oluja,

 • grad,

 • udarac motornog vozila osiguranika,

 • pad aviona,

 • manifestacije i demonstracije.

Obim osnovnog pokrića Požarnog osiguranja moguće je dodatnim dogovorima i doplacima premije osiguranja proširiti još na pokriće dodatnih opasnosti.

Posebnim dogovorom, pokriće osiguranja je moguće proširiti i na pokriće šteta koje na osiguranim stvarima prouzrokuje zemljotres.Samo najbolja pokrića za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće u slučaju oštećenja vidljivih površina stana, oštećenja usljed provale ili pljačke, a odabirom šireg paketa pokrijte i rizik do loma stakla.

Obezbjedite:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;

 • izborom šireg paketa kao što su pokriće od razbijeno staklo, poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti

Osim toga možete izabrati osiguranje od zemljotresa, posljedica udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.


Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i druge stvari koje imate u stanu ili pomćnim objektima.

Pokrivenost:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;

 • izborom šireg paketa kao što su pokriće od poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti

Osim toga možete izabrati osiguranje do potresa, posljedica udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.

TROŠKOVI ČIŠĆENJA

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.Odgovornost

Svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu osigurani su od šteta nastalih trećim licima, bilo u toku svakodnevnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, putovanja kod kuće ili u drugim evropskim zemljama. Osiguranje se odnosi i na vlasnike pasa ili drugih domaćih životinja koji se često ne ponašaju predvidljivo.

24-satna kućna asistencija

Ako vam je potrebna pomoć, nazovite 0800 50 309. Organizovaćemo hitnu pomoć koja zahteva određene zanatske usluge, usluge obezbeđenja stanovanja, usluge prevoza i privremenog smještaja za članove domaćinstva, usluge otvaranja ulaznih vrata, informacije o privremenom preseljenju, veterinarske informacije i druge usluge.

Pružamo sledeće zanatske usluge:

 • vodoinstalater ili instalater sistema za kanalizaciju, grijanje i klimatizaciju;
 • električar u slučaju kvarova na električnim instalacijama;
 • pokrivač krovau slučaju oštećenja krova;
 • stolar ili bravar u slučaju oštećenja vrata i prozora;
 • staklar prilikom razbijanja vanjskih stakala i
 • usluga čišćenja.
Osiguranje nezgode

Svi osiguranici domaćinstva su pokriveni 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nezgoda dogodila. Pokrivaju se u slučaju smrti, trajni invaliditet zbog nesreće, troškovi liječenja i bolovanje, a djeca mlađa od 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. Osnovnom osiguranju možete dodati i dodatno osiguranje od nezgode i time povećati pokriće za sebe i članove svoje porodice.


Ne zanemarite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u paketu možete uključiti:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje instalacija od kvara mašina,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje od mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i kolekcija na veće iznose, i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Paketno osiguranje ćete sklopiti na neodređeno vrijeme, što znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Paket osiguranje apartmana pokriva sve štete do gornjeg iznosa osiguranja. Do ugovorenih iznosa osiguravajuće društvo preuzima i rizike inflacije ili rizike rasta cijena građevinskog materijala i usluga.

Visina pokrića osigurava adekvatnu sigurnost za većinu vlasnika etažnih posjeda i opreme. Stoga, prilikom sklapanja osiguranja, ne morate razmišljati o vrijednosti stana i opreme. Dovoljno je navesti da je gornja granica osiguravajućeg pokrića koje nudi osiguravajuće društvo dovoljno visoka. Ako je preniska, možete dogovoriti veće osiguranje.

10 razloga da sklopite polisu

1 Povoljan paket osiguranja
2 Triglav komplet popust
3 Odlična osiguranja po razumnoj cijeni
4 Naknada štete na novoj vrijednosti bez amortizacije
5 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
6 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
7 Plaćanje na 12 rata
8 Jednostavan način obnove osiguranja
9 Pregled zaključenih osiguranja - jedna polisa jedan uslov osiguranja

Česta pitanja

Dok sam skijao u Austriji, naletio sam na jednog mještanina. Podneo je tužbu za lične povrede. Da li paketno osiguranje kod kuće pokriva i takve slučajeve?

Da , osiguranje kuće uključuje osiguranje od odgovrnosti u Evropi.


Zašto preporučujete osiguranje u paketu za osiguranje kuće ili stana?

Uz paket osiguranje pobrinut ćete se za najbolju moguću zaštitu svog doma, jer smo u pakete uvrstili najčešće opasnosti koje nam svakodnevno prijete: požar, grom, eksploziju, nevrijeme, grad, izlijevanje vode, poplavu, provalu ili pljačka, razbijeno staklo itd. Paketi uključuju i osiguranje od odgovornosti (za cijelu Evropu), pomoć u kući i osiguranje od nezgode za sve članove porodice.

Paketno osiguranje je i jeftinije nego kada bi se sva osiguranja sklopila pojedinačno, te predstavlja oslobađanje od rizika povezanih s pogrešnim odlukama prilikom sklapanja osiguranja.


Šta znači novo osiguranje vrijednosti u paketnom osiguranju kod kuće?

Paket osiguranja kuće se zaključuje na novu vrijednost. U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari. Izuzetak su samo osiguranje od krađe pričvršćenih elemenata kao i dodatno osiguranje od udara groma, mehaničkog loma, ugradnje u slučaju kvara mašine i osiguranje predmeta u pomoćnim prostorijama.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF program Adobe Acrobat Reader