Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

  • hitna pomoć i rješavanje štete,
  • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
  • kućna sigurnost,
  • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
  • otvaranje ulaznih vrata,
  • savjeti i korisne informacije.


BESPLATAN BROJ

0800 50 309

Prijava štete

Povoljan paket osiguranja

Uz osnovna osiguranja možete sklopiti osiguranje od zemljotresa.

Zemljotres je prirodna nesreća koja može pogoditii sve građevinske objekte te pokretnine u njima. Štete od zemljotresa je do određene mjere moguće umanjiti poštovanjem propisa o gradnji.

Predmet osiguranja su sve vrste građevinskih objekata i pokretnina

Ako je posebno ugovoreno, osiguranja od zemljotresa može se proširiti i na osiguranje zastoja proizvodnje u kompaniji, nastalog kao posljedica zemljotresa.

Osiguravatelj pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari koje nastane neposredno zbog potresa ili u uzročnoj vezi s njime.

Predmet ovog osiguranja su građevinski objekti i stambene pokretnine. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari uzrokovanih zemljotresom.

Dodatno osiguranje od zemljotresa možete ugovoriti uz sljedeća primarna osiguranja:

• Osiguranje od požara

• Osiguranje računara


Osigurani rizici i osiguranje po paketima

ZAVAROVANJE ZGRADBE
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega motornega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
izliv vode
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
2.550
(izbirno 5.100)
poplava
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
vdor meteorne vode s strehe
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
5.090
(izbirno 10.180)
snežni plaz
padec drevesa
razbitje stekla
510
510
510
510
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca
vlom ali rop
5.090
5.090
5.090
5.090
potres
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
strojelomno zavarovanje instalacij
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNINi
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega motornega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
izliv vode
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
2.040
(izbirno 4.080)
poplava
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
vdor meteorne vode s strehe
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
3.060
(izbirno 6.120)
snežni plaz
padec drevesa
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca
vlom ali rop (podlimiti)
potres
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
indirektni udar strele
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
mehanski lom
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
poškodovanje oseb in stvari
25.500
25.500
25.500
25.500
podlimit za škode, ki jih utrpijo gosti
670
670
670
670
podlimit za škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene hrbtenice
670
670
670
670
ZAVAROVANJE ASISTENCE
stroški asistenčnega centra
v celoti
v celoti
stroški izvajalcev obrtniških storitev
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potrošni material
11
11
stroški varovanja doma
do 24 ur
do 24 ur
stroški prevoza
80
80
stroški začasne namestitve
80
80
ZAVAROVANJE STROŠKOV ČIŠČENJAi
stroški čiščenja kraja škode, odvoz ogorin, ruševin, naplavin
10.200
2.040
10.200
2.040

LEGENDA:

– Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje zgradb – 356.000 EUR, zavarovanje stanovanjskih premičnin – 61.100 EUR) oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej dogovorjeno.

Znesek v EUR – Dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).

 

Tabela je zgolj informativna. Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-vik-01, PG-vik-02, PG-vik-t01, PG-vik-t02 in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.

 

Ne zanemarite

Najvažnija pokrića
Kućna asistencija u BiH
Dodatna osiguranja

Osiguranje pokriva štetu uzrokovanu požarom, gromom, eksplozija, oluja, grad, udar osiguranog motornog vozila, izljevanje voda, poplave, prodor kišnice sa krova, lavina, pad stabla, razbijanje stakla, udar motornog vozila koje nije u vlasništvu osiguranika, te šteta uzrokovana provalom ili razbojništvom u stambenu kuću ili stan i pomoćne objekte.

Osiguranje se, uz neke izuzetke, sklapa po novoj vrijednosti.


Osiguranje vikend paketa u BiH uključuje i pokriće kućne pomoći, koje vas može spasiti od neugodne situacije. Dostupni smo 24 sata na besplatnom broju 0800 50 309.

U hitnim slučajevima pozovite nas i pomoći ćemo Vam uz pomoć ovlaštenih asistenata.


U paket možete uključiti i osiguranje koje pokriva posljedice:

  • zemljotres,
  • indirektni udar groma,
  • oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja,
  • oštećenja električnih, vodovodnih, ventilacijskih, grijaćih i drugih instalacija i instalacija.

5 razloga da sklopite polisu

1 Triglav komplet popust
2 Odlična osigurana pokrića za primjerenu cijenu
3 Asistencija u BiH
4 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
5 Plaćanje do 12 rata

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo program Adobe Acrobat Reader