Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 28 64

Prijava štete

Pristupačno osiguranje opreme i stvari u kući

Dom je samo jedan. Stvari i namještaj ga oplemenjuju i čine jedinstvenim. Pobrinimo se da ih pažljivo štitimo i čuvamo.

Većina njih ima veliku korisnu vrijednost, ostali su vezani za životne priče i uspomene. Kvalitetnim osiguranjem se pobrinite da i dalje budu dio vašeg života. Osiguranjem ćete dobiti potpunu sigurnost za sebe, svoje najmilije i svoju imovinu. Možete birati između kombinovanog osiguranja domaćinstva koje uključuje i osiguranje stvari ili ih osigurati pojedinačnim osiguranjima  koji se razlikuju po broju osiguranih rizika i stepenu pokrića.


Samo najbolje pokriće za vaše stvari

Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i druge stvari koje imate u kući ili pomoćnim objektima.

Pokrivenost uključuje:

 • mnoge od najčešćih opasnosti kao što su požar, grom, eksplozija, oluja, grad, izlijevanje vode, provala, pljačka i još mnogo toga;
 • uz izbor dodatnih rizika osiguraćete stvari i od rizika poplave, prodora kišnice sa krova, težina snijega, pad drveta, lavina ili odron i drugih opasnosti

Osim toga, možete odabrati osiguranje od zemljotresa, posljedica indirektnih udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.


Troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Neophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.

Osiguranje nezgode

Osiguranju stvari možete dodati i dodatno osiguranje od nezgode i time povećati pokriće za sebe i članove svoje porodice.

Svi osiguranici domaćinstva su pokriveni 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nezgoda dogodila. Pokrivaju se u slučaju smrti, trajni invaliditet zbog nesreće, troškovi liječenja i bolovanje, a djeca mlađa od 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti.


Ne zanemarite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u osiguranje stvari možete uključiti:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje instalacija od kvara mašina,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje od mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i kolekcija na veće iznose,
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva,
 • osiguranje loma ili krađe mobilnih elektronskih uređaja u kući ili van kuće.


Osiguranje od požara ćete sklopiti na godinu dana, više godina ili na neodređeno vrijeme. Polisa osiguranja na neodređeno vrijeme znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Vrijednost osiguranja od rizika požara i drugih opasnosti određujemo prema vrijednosti pokretninana na jedan od sledećih načina:

 • sporazumno,
 • prema računu kod kupovine osigurane opreme,
 • prema procjeni ovlaštenog procjenjivača.

Dogovorena vrijednost osiguranja predstavlja sumu osiguranja koja se ispisuje na polisi osiguranja i predstavlja iznos maksimalne naknade koju možete naplatiti iz osiguranja.


7 razloga da sklopite polisu

1 Povoljna cijena osiguranja
2 Odlična ponuda dodatnih osiguranja po razumnoj cijeni
3 Mogućnost ugovaranja osiguranja sa naknadom štete bez obračuna amortizacije
4 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
5 Osiguranje od nesreće za članove domaćinstva
6 Plaćanje na 12 rata
7 Jednostavan način obnove osiguranja

Česta pitanja

Da li da ugovorim osnovno osiguranje od požara ili kombinovano osiguranje domaćinstva?

Uz paket osiguranje pobrinut ćete se za najbolju moguću zaštitu svog doma, jer smo u pakete uvrstili najčešće opasnosti koje nam svakodnevno prijete: požar, grom, eksploziju, nevrijeme, grad, izlijevanje vode, poplavu, provalu ili pljačka, razbijeno staklo itd. Paketi uključuju i osiguranje od odgovornosti (za cijelu Evropu) kao i mog i osiguranje od nezgode za sve članove porodice.

Paketno osiguranje je i jeftinije nego kada bi se sva osiguranja sklopila pojedinačno, te predstavlja oslobađanje od rizika povezanih s pogrešnim odlukama prilikom sklapanja osiguranja.

Sa druge strane, osiguranje od požara i drugih opasnosti pokriva osnovne rizike i predstavlja užu zaštitu od paketa za koje plaćate nižu premiju osiguranja.


Šta znači osiguranje na novu vrijednosti?

U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari i neće se primijenjivati amortizacija za godine starosti uništene imovine.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo program Adobe Acrobat Reader