Lorem ipsum

FINANSIJSKA ZAŠTITA
Osiguranje korisnika kartica i paketa računa
Osiguranje korisnika kartica je namijenjeno vlasnicima platnih, kreditnih kartica i drugih računa kao i paketima računa kod banaka i drugih institucija.
FINANSIJSKA ZAŠTITA
Osiguranje lične odgovornosti
Osiguranje lične odgovornosti je namijenjeno pojedincima i porodicama radi nadoknade načijenjene štete trećim licima.
FINANSIJSKA ZAŠTITA
Osiguranje korisnika kredita
Osiguranje korisnika kredita je osiguranje kojom obaveze po kreditu u slučaju neželjenih događaja preuzima Triglav osiguranje umjesto osiguranika ili njegove porodice.

Osigurajte svoju finansijsku zaštitu da iznenadni trošak ne bude glavobolja.

Život je često nepredvidiv i pored planiranih troškova nas iznenadi i sa onim vanrednim. Izgubili ste platnu karticu ili novčanik, napravili ste štetu drugima, ostali ste bez posla ili ste na bolovanju? Osigurajte svoju finansijsku sigurnost proizvodima osiguranja korisnika kartica i paketa računa, osiguranjem lične odgovornosti i osiguranjem korisnika kredita i osigurajte da troškovi ne budu iznenadni.

Na prodajnim mjestima Triglav osiguranja i kod naših partnera, provjerite proizvode finansijske zaštite i ugovorite optimalnu kombinaciju za sebe.