Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Pravna obavijest

Vlasnik web stranice i domene www.triglavrs.ba je Triglav osiguranje, ad Banja Luka, Trg srpskih junaka 4 (u daljem tekstu web stranica Triglav osiguranje, ad). Triglav osiguranje, ad nastoji da informacije objavljene na www.triglavrs.ba budu tačne i ažurne.

 

Informacije na web stranici su informativnog karaktera i nemaju pravne posljedice, osim gdje je to izričito naznačeno.

 

Triglav osiguranje, ad ni bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja je učestvovala u nastanku i dizajnu web stranice nije odgovorna prema dioničarima, korisnicima ili bilo kojoj trećoj osobi, te ne odgovara  za štetu koja može nastati iz postojanja, pristupa, korištenja i / ili nemogućnosti korištenja ove web stranice i/ili informacija na stranici, kao ni za eventualne greške ili propuste u sadržaju.

 

Triglav osiguranje, ad takođe nije odgovorno za oblik i sadržaj informacija dobijenih kroz veze koje nisu u vlasništvu Triglav osiguranje, ad niti je odgovorno za zaštitu privatnosti na tim linkovima.

 

Triglav osiguranje, ad zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga promijeni sadržaj bez prethodne najave. Za sve posljedice koje mogu nastati usljed promjene sadržaja Triglav osiguranje, ad ne odgovara.

 

Autorska prava

Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima BiH, Triglav osiguranje, ad je vlasnik autorskih prava sadržaja objavljenih na web stranici (grafika, fotografija ili ilustracija, teksta). Bez pisane dozvole Triglav osiguranje, ad nije dozvoljeno kopiranje, prepisivanje, umnožavanje, širenje ili distribucija u komercijalne svrhe.

 

Zakonom o autorskim i srodnim pravima u BiH, između ostalog, izuzetno je dopušteno korištenje ili umnožavanje djela u svrhu informisanja javnosti, u obrazovne svrhe, doslovno navođenje odlomaka autorskog djela (citata), ali i tada je potrebno navesti izvor i autora djela. Fizička osoba može reprodukovati autorsko djelo na bilo koju podlogu ako to čini za privatno korištenje, kao i reprodukovati autorsko djelo u obliku fotokopije i za drugo vlastito korištenje, koje nema direktno ili indirektno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti.

 

Izjava o privatnosti

Triglav osiguranje, ad u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, preduzima sve potrebne aktvnosti da zaštiti lične podatake korisnika ove web stranice.

 

Triglav Osiguranje ad može obrađivati lične podatke osoba sa kojima ima ugovorni odnos, a pravo sakupljanja istih zasniva se na Zakonu o zaštiti ličnih  podataka BiH; lične podatke osoba sa kojima ima ugovorni odnos, a isti podaci su potrebni za ispunjavanje ugovorne obaveze ili ostvarenje prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa; ili u slučaju da raspolaže pisanim odobrenjem osobe kojim se odobrava obrada ličnih podataka.

 

Obrada  ličnih podataka podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjenu, uzimanje, konsultovanje, korištenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

 

Lični podaci se obrađuju samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni.

 

Triglav osiguranje, ad će na osnovu Vašeg izričitog pristanka, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, koristiti Vaše lične podatke za upoznavanje sa osiguranjem imovine i osiguranjem osoba, te kroz različite načine komunikacije upoznati Vas s novom ponudom osiguranja.

 

Usklađenost sa pravnom obavijesti

Ulaskom na web stranicu www.triglavrs.ba prihvatate sve uslove i ograničenja. Ako se ne slažete sa navedenim uslovima i ograničenjima molimo vas da ne koristite ovu stranicu.

 

Bez obzira na navedene uslove i ograničenja preporučujemo vam da ipak povremeno posjetite našu web stranicu i ponovno pročitate Pravnu obavijest koja vas obavezuje.