Kako prijaviti nezgodu?

Način prijave prema vrsti osiguranja

Automobilska osiguranja
Prijava o oštećenju vozila Obrasci
Zahtjev za nadoknadu štete AO Obrasci
Uslovi i tarifa za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu Obrasci
Odluka o zajednickim uslovima za osiguranje AO USV Obrasci

Osiguranja imovine


Prijava štete iz osiguranja provalne krađe i razbojništva Obrasci
Prijava štete iz osnova  Obrasci
Prijava štete iz osiguranja loma mašina Obrasci


Ostala osiguranja
Prijava štete iz putnog i zdravstvenog osiguranja
Obrasci


Prijava štete

Sve će biti u redu
triglav asistenca
RADNIM DANOM OD PONEDELJKA DO PETKA

Obrasci za prijavu štetnog događaja

osiguranje nezgode
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava nezgode 498 KB
osiguranje osoba
osiguranje imovine
osiguranje kredita
Putno i zdravstveno osiguranje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava putnog i zdravstvenog osiguranja 450 KB